.:Assassins creed:.

God knows youˇre lonely souls...

<< města

Ve hře AC se dostanete do různých měst a já teď vypíši do jakých.

 

Jeruzalém  


Jeruzalém je symbolem toho, kolik společného mají Islám, křesťanství i judaismus, a zároveň jak málo dosud pokročili ve vzájemném pochopení. Všechna tři náboženství považují Jeruzalém za "svaté město". Historie města sahá až do konce doby kamené(3500 př.n.l.) Zhruba od doby, kdy lidé vymysleli, jak se mlátit klackem přes hlavu, se okolo Jeruzaléma i přímo v něm a především o něj bojovalo a je tomu dodnes..

 

Damašek


Damašek je se 4,5 milioný obyvatel hlavním městem Sýrie. Bývá však označován jako nejstarší trvale osídlené město na světe. Údajně bylo osídleno už zhruba 10 000 až 8 000 let před kristem. Teprve Aramejci, semitské kmeny, jej pozvedli k pozdější slávě. V době křižáckých výprav jej ovládl Saladin.  Později si mezi křižáky vybudoval obrovskou  pověst ocel z Damašku, kdy tamní kováři vyráběli legendárně ostré a silné meče.

 

Akkon


Izraelské přístavní město Akkon se může pochlubit historií, která sahá až do doby Féničanů. Už tehdy sloužilo jako obchodní centrum a v dobách Římské říše a po ní bylo město známo coby Ptolemaios. Za křížových výprav se stalo jedním z ohnisek bojů jakožto strategický přístav. Dnes patří na seznam kulturního dědictví UNESCO.